O autorze
Jan Guz – urodzony w 1956 roku. Przygotowanie techniczne – obróbka skrawaniem, wykształcenie wyższe – magister nauk politycznych, podyplomowe studium menadżerskie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Pracował zawodowo m.in. jako wychowawca młodzieży OHP, następnie jako główny mechanik, kierownik działu mechanicznego, współzarządzał wieloma przedsiębiorstwami. Przewodniczący struktur terenowych OPZZ. Ukończył wiele kursów, m. in. kurs dla trenerów z zakresu ubezpieczeń społecznych, kurs nadzoru właścicielskiego, szkolenie pedagogiczne dla wykładowców i instruktorów. W latach 1997-2004 wiceprzewodniczący OPZZ, a od kwietnia 2004 roku do chwili obecnej przewodniczący OPZZ. W okresie pracy zawodowej pełnił wiele funkcji społecznych. Był m. in. radnym samorządu terytorialnego, wiceprzewodniczącym Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia, członkiem Rady Nadzorczej Oddziału ZUS, członkiem Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, przewodniczącym Rady Programowej Ośrodka Studiów i Kształcenia Zawodowego. Jako przewodniczący OPZZ w 2004 roku zostaje powołany na funkcję wiceprzewodniczącego Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych. Jest członkiem międzynarodowych organizacji związkowych EKZZ i MKZZ. Autor wielu publikacji z zakresu polityki społecznej i gospodarczej.

Nie poddamy się!

1 maja to święto pracy, dzień solidarności pracowników i pracownic różnych branż i regionów! Niestety w Polsce trudno wiwatować. Polski rynek pracy jest coraz bardziej śmieciowy, świadczenia rodzinne są niskie i selektywne, poziom ubóstwa i bezrobocia od lat jest wysoki, a głębokie nierówności dzielą społeczeństwo i niszczą więzi społeczne. Po 25 latach przemian Polska jest niesprawiedliwym państwem, w którym dochodzi do łamania praw pracowniczych i obywatelskich, krajem brutalnego wyzysku i podziałów. Dlatego 1 maja w naszym kraju to coraz częściej dzień protestu.

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, wielobranżowy ruch pracowniczy nie poddaje się! Domagamy się zniesienia zatrudnienia śmieciowego, wyższych płac, ograniczenia nierówności dochodowych, większego udziału pracowników w podejmowaniu decyzji. Mamy konkretne propozycje ustaw dotyczące minimalnej płacy godzinowej, bardziej progresywnych podatków, ograniczenia umów cywilno-prawnych, zamówień publicznych, w których liczy się godne zatrudnienie, wyższych i bardziej powszechnych świadczeń społecznych, prawa do emerytury z uwzględnieniem stażu pracy, na serio traktowanego dialogu społecznego. Jesteśmy zdeterminowani, aby zmienić nasz kraj na lepsze, aby żyło się lepiej wszystkim, a nie tylko wąskim elitom.

Dlatego 1 maja 2015 roku będziemy bronić naszych postulatów w wielu miastach i miasteczkach Polski. Członkowie i sympatycy OPZZ będą brać udział w demonstracjach, pikietach, happeningach, akcjach ulotkowych, pisaniu petycji i listów do władz lokalnych i ogólnokrajowych. Zachęcamy do dyskusji, postępowego myślenia i zaangażowania. Tylko wspólne działania mogą poprawić naszą trudną sytuację. Po wielkiej demonstracji 18 kwietnia jest w nas siła i energia, aby tym mocniej i skuteczniej przeciwstawiać się antypracowniczej polityce rządu i biznesu, walczyć o bardziej sprawiedliwą politykę społeczno-gospodarczą. Zapraszam do udziału w obchodach organizowanych przez nasze struktury terytorialne. Bądźmy razem!
Znajdź nas na Znajdź nas na instagramie
Trwa ładowanie komentarzy...