O autorze
Jan Guz – urodzony w 1956 roku. Przygotowanie techniczne – obróbka skrawaniem, wykształcenie wyższe – magister nauk politycznych, podyplomowe studium menadżerskie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Pracował zawodowo m.in. jako wychowawca młodzieży OHP, następnie jako główny mechanik, kierownik działu mechanicznego, współzarządzał wieloma przedsiębiorstwami. Przewodniczący struktur terenowych OPZZ. Ukończył wiele kursów, m. in. kurs dla trenerów z zakresu ubezpieczeń społecznych, kurs nadzoru właścicielskiego, szkolenie pedagogiczne dla wykładowców i instruktorów. W latach 1997-2004 wiceprzewodniczący OPZZ, a od kwietnia 2004 roku do chwili obecnej przewodniczący OPZZ. W okresie pracy zawodowej pełnił wiele funkcji społecznych. Był m. in. radnym samorządu terytorialnego, wiceprzewodniczącym Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia, członkiem Rady Nadzorczej Oddziału ZUS, członkiem Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, przewodniczącym Rady Programowej Ośrodka Studiów i Kształcenia Zawodowego. Jako przewodniczący OPZZ w 2004 roku zostaje powołany na funkcję wiceprzewodniczącego Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych. Jest członkiem międzynarodowych organizacji związkowych EKZZ i MKZZ. Autor wielu publikacji z zakresu polityki społecznej i gospodarczej.

List otwarty do Ewy Kopacz

Szanowna Pani Premier, w imieniu Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych gratuluję Pani objęcia obowiązków Prezesa Rady Ministrów. Oczekujemy, że rząd pod Pani kierownictwem znajdzie rozwiązanie kluczowych problemów setek tysięcy Polek i Polaków. Oto nasz związkowy bilans otwarcia:

• odbudowa dialogu społecznego
Związkowe propozycje dotyczące nowego kształtu Komisji Trójstronnej są gotowe od wielu miesięcy.

• podwyższenie miesięcznego minimalnego wynagrodzenia i wprowadzenie godzinowej płacy minimalnej
Ustawy dotyczące tych kwestii są już w Sejmie.

• radykalne ograniczenie umów cywilno-prawnych.
Rok 2014 miał być początkiem końca „śmieciówek”. Zaczyna się jesień, a końca śmieciówek nie widać.

• nowe miejsca pracy
Obowiązek prowadzenia przez rząd polityki pełnego zatrudnienia jest wpisany w Konstytucję RP.

• walka z ubóstwem
W zeszłym roku przybyło w Polsce około 300 tys. osób żyjących poniżej minimum egzystencji. Oczekujemy znacznego zwiększenia świadczeń społecznych i podwyższenia kryteriów uprawniających do ich pobierania.

• uzależnienie emerytur od stażu pracy
Przypominamy o naszym postulacie wprowadzenia możliwości przechodzenia na emeryturę po 35 latach pracy dla kobiet i po 40 latach pracy dla mężczyzn.

• reforma systemu podatkowego
Domagamy się zmniejszenia rozwarstwienia dochodowego. Biedni powinni płacić niższe podatki, a bogaci wyższe. Przypominamy o naszym postulacie: wprowadźmy dwie dodatkowe stawki podatku dochodowego w wysokości 15% i 50%.

Mam nadzieję, że Pani rząd zajmie się naszymi postulatami, a współpraca ze związkami zawodowymi przyniesie korzyści dla społeczeństwa i kraju. Jesteśmy gotowi do rozmów z Panią na temat konkretnych rozwiązań.
Znajdź nas na Znajdź nas na instagramie
Trwa ładowanie komentarzy...