Jan Guz - BLOG

O autorze ↓

18 kwietnia - dzień protestów

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych działa na rzecz pracujących, bezrobotnych, seniorów i młodzieży. Ich problemy nie są rozwiązywane od lat.

Zarobki pracowników oświaty i nauki są niskie, a ich prawa kwestionowane.Zdesperowani górnicy w obronie miejsc pracy organizowali strajki i protesty. Zapaść w górnictwie wynika z braku strategii energetycznej kraju, z ignorancji zarządzających i nieudolnego nadzoru właścicielskiego państwa.

Polską kolej rozbito na dziesiątki spółek z dobrze uposażonymi „menedżerami” i płatnymi miejscami w radach nadzorczych. Tymczasem ogranicza się prawa kolejarzy, pogarsza się bezpieczeństwo pracy i podróży.

Płace dla służb mundurowych od lat są zamrożone. Rząd nie ma szacunku dla odpowiedzialnej pracy policjantów, strażaków i wojskowych, którzy kładą na szali swoje życie i zdrowie.
Zniszczono polski przemysł, likwidując setki tysięcy miejsc pracy. Państwo wciąż nie ma żadnej strategii przemysłowej.

OPZZ walczy o rozwiązania, które dotyczą wszystkich Polaków, niezależnie od przynależności organizacyjnej i światopoglądu. Projekty odpowiednich ustaw naszego autorstwa od lat zalegają w sejmowej zamrażarce. Domagamy się między innymi:

- wzrostu najniższego wynagrodzenia miesięcznego do 50% średniej płacy i wprowadzenia minimalnej stawki za godzinę pracy niezależnie od formy zatrudnienia,
- zamiany umów „śmieciowych” na umowy o pracę,
- wzrostu wynagrodzeń dla pracowników sfery budżetowej,
- obniżenia podatków dla osób najmniej zarabiających,
- prawa do przechodzenia na emeryturę w zależności od stażu pracy,
- wprowadzenia branżowych układów zbiorowych pracy.

Dialog społeczny był fikcją i dlatego prawie dwa lata temu zawiesiliśmy udział w komisji trójstronnej. Dopiero teraz rząd zdecydował się na rozmowy o nowej formule dialogu, przygotowanej przez stronę społeczną, ale wciąż lekceważy postulaty pracownicze.
Koalicja PO – PSL deklarowała, że będzie żyło się lepiej wszystkim. Tymczasem wzrost gospodarczy jest konsumowany przez najbogatszych. Rośnie skala ubóstwa, utrzymuje się wysoki poziom bezrobocia, a rynek pracy jest coraz bardziej śmieciowy. Tak dalej być nie może!

Dlatego 18 kwietnia wychodzimy na ulicę, aby wyrazić nasze niezadowolenie z polityki rządu.

Manifestację organizujemy w dniu wolnym od pracy, aby nie utrudniać życia mieszkańcom Warszawy. Liczymy na zrozumienie i wsparcie. Zapraszamy wszystkich, którzy utożsamiają się z naszymi postulatami. Przyłączcie się do nas. Razem jesteśmy silniejsi!
Trwa ładowanie komentarzy...