Jan Guz - BLOG

O autorze ↓

List do ministra skarbu: Odwołać Zagórowskiego!

Szanowny Panie Ministrze. W związku z postulatem Pana Ministra dotyczącym zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., pragnę zauważyć, że działanie to jest dalece niewystarczające, aby uzdrowić sytuację w spółce. Warunkiem koniecznym przywrócenia pokoju społecznego i wznowienia wydobycia węgla jest spełnienie ważnego oczekiwania strajkujących tj. odwołania przez radę nadzorczą prezesa zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., który jest odpowiedzialny za konflikt w JSW S.A.

Każdego dnia JSW S.A. ponosi wymierne straty finansowe w wysokości 27 mln zł, a kolejne dni strajku pogarszają i tak trudną sytuację finansową kopalni. Rosnące zaniepokojenie pracowników, odbiorców węgla i akcjonariuszy prowadzi do utraty pozycji wiarygodnego pracodawcy i partnera. Od dnia debiutu spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w 2011 roku, jej akcje potaniały aż o ponad 80 proc., co uprawnia wszystkich akcjonariuszy - w tym Pana Ministra - do wystawienia prezesowi JSW S.A. oceny niedostatecznej z kierowania spółką i pokazania mu czerwonej kartki. Bez wątpienia ponosi on odpowiedzialność za obecną sytuację - do czego zresztą przyznał się publicznie - ponieważ w okresie spadku cen węgla na światowych rynkach nie przedstawił wiarygodnej, skutecznej i - co najważniejsze - akceptowanej społecznie strategii przeciwdziałania stratom na sprzedaży.


W obecnej sytuacji konieczna jest zdecydowana reakcja większościowego właściciela, którym jest Minister Skarbu Państwa. Jest jeszcze szansa na opanowanie kryzysu zanim strajk przybierze bardziej radyklane formy i dojdzie do najgorszego wariantu dla JSW S.A. tj. utraty płynności finansowej. Dalsze zwlekanie przez Pana Ministra z podjęciem rozsądnej i oczekiwanej przez strajkujących decyzji o odwołaniu prezesa zarządu czynią Ministra Skarbu Państwa współodpowiedzialnym za przyszłe zdarzenia i utratę szansy na szybkie wznowienie rozmów, zakończenie akcji strajkowej i odrobienie strat - co deklarują wszyscy pracownicy.

W ocenie strajkujących misja prezesa Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. dobiegła końca, dlatego wnoszę do Pana Ministra o poważne potraktowanie tej opinii przy podejmowaniu dalszych decyzji dotyczących JSW S.A. – dla dobra spółki i jej pracowników.
Trwa ładowanie komentarzy...