Jan Guz - BLOG

O autorze ↓

List otwarty do Ewy Kopacz

Szanowna Pani Premier, w imieniu Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych gratuluję Pani objęcia obowiązków Prezesa Rady Ministrów. Oczekujemy, że rząd pod Pani kierownictwem znajdzie rozwiązanie kluczowych problemów setek tysięcy Polek i Polaków. Oto nasz związkowy bilans otwarcia:

• odbudowa dialogu społecznego
Związkowe propozycje dotyczące nowego kształtu Komisji Trójstronnej są gotowe od wielu miesięcy.• podwyższenie miesięcznego minimalnego wynagrodzenia i wprowadzenie godzinowej płacy minimalnej
Ustawy dotyczące tych kwestii są już w Sejmie.

• radykalne ograniczenie umów cywilno-prawnych.
Rok 2014 miał być początkiem końca „śmieciówek”. Zaczyna się jesień, a końca śmieciówek nie widać.

• nowe miejsca pracy
Obowiązek prowadzenia przez rząd polityki pełnego zatrudnienia jest wpisany w Konstytucję RP.

• walka z ubóstwem
W zeszłym roku przybyło w Polsce około 300 tys. osób żyjących poniżej minimum egzystencji. Oczekujemy znacznego zwiększenia świadczeń społecznych i podwyższenia kryteriów uprawniających do ich pobierania.

• uzależnienie emerytur od stażu pracy
Przypominamy o naszym postulacie wprowadzenia możliwości przechodzenia na emeryturę po 35 latach pracy dla kobiet i po 40 latach pracy dla mężczyzn.

• reforma systemu podatkowego
Domagamy się zmniejszenia rozwarstwienia dochodowego. Biedni powinni płacić niższe podatki, a bogaci wyższe. Przypominamy o naszym postulacie: wprowadźmy dwie dodatkowe stawki podatku dochodowego w wysokości 15% i 50%.

Mam nadzieję, że Pani rząd zajmie się naszymi postulatami, a współpraca ze związkami zawodowymi przyniesie korzyści dla społeczeństwa i kraju. Jesteśmy gotowi do rozmów z Panią na temat konkretnych rozwiązań.
Trwa ładowanie komentarzy...